Ooglidwonde

< Terug naar spoedgevallen

OOGLIDWONDE

Belangrijk is om eerst te evalueren of er enkel ooglidtrauma is, of de rest van het oog in orde is en er elders in het lichaam geen trauma is. Een verse wonde (minder dan 4 uur oud) moet snel gehecht worden. Bij een oudere wonde desnoods eerst infectie controleren, bv. lokaal antibioticum om de 4 uur toedienen al dan niet gecombineerd met een systemisch antibioticum en pas later een chirurgie uitvoeren. Ook traanpunten en afvoergangen controleren op letsels. Desnoods dacryocystorhinografie uitvoeren. Dit is het spuiten van contraststof doorheen de traanpunten om doorgankelijkheid te controleren

Bij de chirurgie worden de oogbol met steriele zoutoplossing en de oogleden met verdunde isobetadine oplossing ontsmet. Er wordt zo weinig mogelijke ooglidrand verwijderd. Bij grotere defecten zijn blefaroplastie technieken nodig om ooglidrand en ooglid te herstellen. Indien het traanafvoerapparaat beschadigd is, dan wordt een siliconen-slangetje ingebracht en 3-4 weken ter plaatse gelaten. Zeker een kraag opzetten voor een tiental dagen.