Blind

< Terug naar spoedgevallen

BLIND

Een groot aantal oogproblemen al dan niet gecombineerd met systemische afwijkingen kunnen aanleiding geven tot blindheid. Enkel na uitgebreid onderzoek, desnoods nog aangevuld met bijkomende testen, kan een meer concrete diagose gesteld worden.

Mogelijke oorzaken van blindheid zijn netvliesloslating en intra-oculaire bloeding i.v.m. hypertensie, uitgebreid cataract, optic neuritis, SARD (plots optredende degeneratie van het netvlies), immuun-gemediëerde retinitis, uveïtis en glaucoom.

Prognose en behandeling zijn dus sterk afhankelijk van de oorzaak

Bij hypertensieve retinopathie bij de kat wordt een “calcium channel blocker" gegeven.