Spoedgevallen

Spoedgevallen

Wat is dringend en wat niet?

Sommige aandoeningen zien en ernstig uit maar zijn niet noodzakelijk dringend. Bij andere aandoeningen ziet het oog er nog niet heel slecht uit maar de patiënt zou toch snel door een oog-dierenarts moeten bekeken worden. In een aantal twijfelgevallen is het geen gemakkelijke beslissing voor uw dierenarts.

Lees hieronder meer over wat wij als dringend beschouwen.

BLIND

Een groot aantal oogproblemen al dan niet gecombineerd met systemische afwijkingen kunnen aanleiding geven tot blindheid. Enkel na uitgebreid onderzoek, desnoods nog aangevuld met bijkomende testen, kan een meer concrete diagose gesteld worden. Mogelijke oorzaken van blindheid zijn netvliesloslating en intra-oculaire bloeding i.v.m. hypertensie, uitgebreid cataract, optic neuritis, ...

Lees verder >

GLAUCOOM

Deze omvat een groep aandoeningen die de oogzenuw en retinale ganglioncellen aantast. De normale intra-oculaire druk (IOP) is meestal tussen 15 en 25 mmHg en daalt in het algemeen met de leeftijd. In het normale oog is er een evenwicht tussen produktie en afvoer van oogkamervocht. Bij glaucoom bij dieren is er geen verhoogde productie maar wel verminderde afvoer.

Lees verder >

HYFEMA

Dit is een bloeding in het oog zelf. Mogelijke oorzaken zijn trauma (ongeval, beet, hard trekken aan halsband), uveïtis , glaucoom (soms mogelijk bij chronische vorm) en neoplasie (tumor). Ook stollingsproblemen (bv. na eten van rattenvergif: dicoumarine, Von Willebrand disease), hypertensie (hoge bloeddruk) en een retina loslating bij een erge vorm van CEA kunnen een bloeding in het oog veroorzaken.

Lees verder >

LENSLUXATIE

De lens in het oog wordt op zijn plaats gehouden d.m.v. kleine vezels: zonules. Als een deel van de zonules gescheurd zijn dan is de positie van de lens in het oog beperkt veranderd. Dan spreken we van een subluxatie. Indien alle ophangbanden van de lens doorscheuren dan kantelt de lens:  lensluxatie. Dit kan naar voor of achter in de oogbol gebeuren: anterior en posterior lensluxatie.

Lees verder >

OOGBOLPROLAPS

De oogbol is dan volledig verplaatst uit de oogkas naar voor. Dit komt het frequentst voor bij honden met een platte snuit (brachycefaal) bv. Shih-Tzu. Meestal t.g.v.  trauma, zoals gebeten zijn door andere hond of hard bij nekvel vastgegrepen zijn . Een oogbol die na prolaps een puntvormige (pinpoint) pupil heeft is gunstiger dan een met gedilateerde (openstaande) pupil.

Lees verder >

OOGLIDWONDE

Belangrijk is om eerst te evalueren of er enkel ooglidtrauma is, of de rest van het oog in orde is en er elders in het lichaam geen trauma is. Een verse wonde (minder dan 4 uur oud) moet snel gehecht worden. Bij een oudere wonde desnoods eerst infectie controleren, bv. lokaal antibioticum om de 4 uur toedienen al dan niet gecombineerd met een systemisch antibioticum en pas later een chirurgie uitvoeren.

Lees verder >

ULCERATIEVE KERATITIS

De beschadiging van het hoornvlies kan gaan van een oppervlakkig  tot een zeer diep letsel, waarbij er kans op perforatie bestaat. Mogelijke oorzaken zijn bv. mechanisch zoals trauma (krab, doorn, grasaar), entropion, distichiasis, trichiasis, ectopische cilie en uitgebreide tumor op de ooglidrand. Ook KCS (droge ogen), contact met zuur of basisch product, zenuwaantasting, bacteriële en virale oorzaken zijn mogelijk.

Lees verder >