Oogziekten

Oogziekten

Wat kan er zoal gebeuren met het oog?

Onze huisdieren zijn gevoelig voor een groot aantal oogaandoeningen. Beschadiging van het hoornvlies, uitpuilende derde ooglidklier, omgekruld ooglid en lenstroebeling zijn er maar enkelen van.

Kijk hieronder voor meer uitleg over courante oogaandoeningen

CATARACT

Hierbij zien we een witting of troebeling van lensvezels en/of lenskapsel. Afhankelijk van de uitgebreidheid spreken we van een onrijp , rijp en overrijp cataract. Een bepaalde vorm van lenstroebeling die we o.a. bij de Retrievers zien is driehoekjes-cataract. Diep in de lens juist voor het achterste lenskapsel bevindt zich dan een witte plek (PPS: “posterior polar subcapsular cataract”).

Lees verder >

COLLIE EYE ANOMALIE

Bij collie eye en sheltie eye anomaly (CEA en SEA) is er een defect tijdens de aanleg van het oog. Deze ontwikkelingsstoornis is al bij de geboorte aanwezig en dus bij pups zichtbaar. De aandoening wordt zeer frequent vastgesteld bij de lang- en korthaar Collie en Shetland sheepdog. Minder vaak bij de Border Collie. Soms ook gezien bij niet-Collie rassen, o.a bij de Australische Herdershond.

Lees verder >

CORNEALE SEKWESTER

Deze aandoening bij de kat wordt ook corneale necrose, mummificatie, corneal nigrum of isolated black lesion genoemd. Dit is een bruin-zwarte plek, vaak in het midden van het hoornvlies die bestaat uit een stukje "gemummificeerd" hoornvlies. Deze aandoening komt het meest voor bij Pers maar ook bij andere rassen zien we het zoals bij Siamees, Cornish Rex, Britse korthaar en gewone huiskat.

Lees verder >

DISTICHIASIS

Hierbij zijn er enkele haren, of een rij of meerdere rijen haren op de boven- en/of onderooglidranden aanwezig. Om deze haren op te sporen wordt gebruik gemaakt van een spleetlamp. Vaak zit er wat slijm rond het haar. Op een normale ooglidrand staan er geen haren bij hond en kat. Soms worden er bij een oogonderzoek wel distichiën gezien en bij een volgende controle geen meer. 

Lees verder >

DROGE OGEN

Bij droge ogen of een kwantitatieve keratoconjunctivitis sicca (KCS) worden er te weinig tranen aangemaakt. Als reactie hierop worden er meer slijmen geproduceerd, die meestal kleverig zijn. Er kunnen ook letsels in het hoornvlies optreden en indien chronisch zien we daar ook uitgebreide pigmentafzetting. Dit kan uiteindelijk leiden tot blindheid. KCS kan aangeboren of infectieus zijn.

Lees verder >

ECTROPION-HOND

Onder ectropion verstaan we het naar buiten uitzakken van een deel of van gans de onderste ooglidrand. Meestal is de ooglidlengte ook veel te lang o.a. bij Bloedhond, Duitse Dog en Sint-Bernard. Ook de rode conjunctiva van het onderste ooglid is duidelijk zichtbaar. Indien het ectropion veel klachten veroorzaakt zoals chronische conjunctivitis en keratitis is chirurgie noodzakelijk waarbij meestal de ooglidlengte wordt ingekort.

Lees verder >

ENTROPION-HOND

Onder entropion verstaan we het naar binnen krullen van een deel of van gans de ooglidrand. Vaak is enkel het onderooglid omgekruld. Bij sommige rassen zijn de 4 oogleden erbij betrokken zoals o.a. bij de Sharpei, de Chow-Chow en de Bloedhond. Als het ooglid langs de neuskant is omgekruld, spreken we van een mediaal entropion. Afhankelijk van de uitgebreidheid wordt de term laag-, middel- en hooggradig gebruikt.

Lees verder >

ENTROPION-KAT

Entropion is het naar binnen krullen van een deel of van gans de ooglidrand. Er bestaan verschillende vormen vb. hoog-, middel- en laaggradig. Meestal is enkel het onderooglid omgekruld. Als het ooglid langs de neuskant is omgekruld, spreken we van mediaal entropion. Haren van de huid wrijven tegen oogbol en veroorzaken irritatie. De poes traant en knijpt de oogleden meer toe.

Lees verder >

HERPES-KAT

Het katte-herpes virus veroorzaakt bij een acute infectie vooral problemen van luchtwegen, niezen en neusuitvloei. De slijmvliezen van 1 of beide ogen  kunnen erg rood zijn. Vooral kittens en jonge dieren zijn er gevoelig voor. Bij de chronische vorm is er vaak een terugkerende ooguitvloei. Ook het hoornvlies kan aangetast zijn met ingroei van bloedvaten en uiteindelijk littekenweefsel.

Lees verder >

PANNUS

Dit is een chronische aandoening van het hoornvlies en wordt ook wel “keratitis vasculosa et pigmentosa” of “chronic superficial keratitis” (CSK) genoemd. Vooral bij Duitse en Belgische Herders, verwante rassen en kruisingsproducten voorkomend. Toch zien we de aandoening ook bij andere rassen zoals de Siberische Husky, Border Collie, Greyhound en Teckel.  Pannus komt even vaak voor bij reuen als bij teven.

Lees verder >

PRA

Dit staat voor progressieve retina atrofie. Oorspronkelijk was er enkel sprake van gPRA (gegeneraliseerde PRA) en RPED (retinaal pigment epitheel dystrophy ). Momenteel zijn er al een aantal verschillende vormen bekend, die elk een eigen naam kregen Een speciale vorm is de dysplasia, hierbij treden er veranderingen op in de fotoreceptoren (hoofdzakelijk staafjes) vooraleer de retina volledig ontwikkeld is, d.w.z. voor de leeftijd van 10 weken.

Lees verder >