Ulceratieve keratitis

< Terug naar oogchirurgie

ULCERATIVE KERATITIS

De beschadiging van het hoornvlies kan gaan van een oppervlakkig  tot een zeer diep letsel, waarbij er kans op perforatie bestaat. Mogelijke oorzaken zijn bv. mechanisch zoals trauma (krab, doorn, grasaar), entropion, distichiasis, trichiasis, ectopische cilie en uitgebreide tumor op de ooglidrand. Ook KCS (droge ogen), contact met zuur of basisch product, zenuwaantasting, bacteriële en virale oorzaken zijn mogelijk. Het is belangrijk om steeds de oorzaak te vinden. Ulcers worden in 4 klassen onderverdeeld afhankelijk van de diepte van aantasting van het hoornvlies.

Enkel klasse 3 (de helft of meer van dikte van hoornvlies aangetast) en 4 (cornea-perforatie) worden dringend genoemd. Natuurlijk moet een vreemd voorwerp in de cornea ook snel verwijderd worden, ook al is er nog maar oppervlakkige beschadiging. Indien de kleuring van het hoornvlies met fluoresceïne positief is, mogen nooit cortico’s gebruikt worden.

Bij een diepe ulcer is een chirurgische ingreep noodzakelijk. Hierbij wordt na opfrissen van de randen van de ulcer en verwijderen van slecht hoornvlies (melting) een flapje losgemaakt slijmvlies (pedicle flap) of een patch Biosis of A-cell in het letsel gehecht Dit gebeurt steeds met gebruik van een sterk vergrotende loupebril of van een operatie-microscoop. Nadien moet de patiënt tijdelijk een kraag dragen om zeker niet aan het geopereerde oog te krabben. Indien er een perforerende scheur in het hoornvlies is, dan kan dit met micro-chirurgisch materiaal en zeer fijne draad gehecht worden. Soms zit er een stukje van de iris doorheen de wonde. Dit wordt dan gerepositioneerd of indien dit niet mogelijk is geamputeerd. Dit heeft dan wel een bloeding tot gevolg heeft. Als er echter naast de perforatie ook een erge intra-oculaire beschadiging of infectie is opgetreden dan is enucleatie noodzakelijk.