Lensextractie-lensimplant

< Terug naar oogchirurgie

LENSEXTRACTIE-IMPLANT

Als uw huisdier beperkt troebele lenzen krijgt, dan wordt zijn zicht eerst wazig. Breidt de witting uit in beide ogen, dan leidt dit tot blindheid. Bij oudere dieren zien we vaak een witblauwige schijn in het midden van de lens. Dit kan een nucleaire sclerose zijn of een echt cataract.  Met bepaalde instrumenten en onderzoeken kunnen we het onderscheid maken tussen beide aandoeningen. Indien het netvlies normaal werkt dan kunnen 1 of beide troebele lenzen verwijderd worden tijdens een chirurgische ingreep. Ook suikerzieke patiënten met cataract kunnen in aanmerkingen komen voor deze operatie. De ingreep gebeurt steeds onder volledige verdoving.

Twee technieken kunnen worden gebruikt om de lens te verwijderen. 
Ofwel doorheen een grote insnede in het oog langswaar de lens in zijn geheel verwijderd wordt: extracapsulaire lensextractie. Ofwel d.m.v. phaco-emulsificatie waarbij de lens meestal eerst in een viertal stukken wordt gebroken. Nadien worden die verder in kleine stukjes getrild met het phaco-toestel (ongeveer 20000 trillingen per seconde). Deze kleine fragmenten worden vervolgens opgezogen. Daarna worden de laatste deeltjes van de cortex van de lens met het irrigatie-aspiratie-handvat verwijderd. Het grote voordeel van deze techniek is dat er maar 1 of 2 kleine openingen aan de rand van het hoornvlies nodig zijn om de lens te kunnen verwijderen. Bij beide ingrepen wordt gebruik gemaakt van een operatie-microscoop om alle oogstructuren voldoende vergroot te zien. Tegenwoordig bestaan er ook speciale implantlenzen voor de hond. Het grote voordeel van deze lenzen is dat de patiënt een bijna normaal gezichtsvermogen heeft na de chirurgie.