Entropion

< Terug naar oogchirurgie

ENTROPION

Onder entropion verstaan we het naar binnen krullen van een deel of van gans de ooglidrand Indien de pup nog niet voldoende is uitgegroeid dan worden er onder algemene verdoving tijdelijke draadjes geplaatst (temporary tackings) zodat de oogleden niet meer tegen het hoornvlies wrijven. Geregeld moet dit meer dan 1 maal herhaald worden. Soms wordt ook een product in het ooglid gespoten om als een soort kussentje tijdelijk het ooglid verder van het hoornvlies te houden.

Pas als de kop voldoende uitgegroeid is wordt een definitieve operatie uitgevoerd. Dit kan gaan van enkel wegname van een klein stukje huid tot zeer uitgebreide ingrepen waarbij ook de ooglidlengten gecorrigeerd worden. In een aantal gevallen wordt ook een deel van de huid boven de bovenoogleden en van de kophuid weggenomen. Soms is het nodig omwille van de uitgebreidheid van het probleem dat eerst het meest dringende deel chirurgisch wordt behandeld. Enkele weken later wordt dan een bijkomende ingreep uitgevoerd. Indien nodig wordt een kraag opgezet.