Uveïtis

< Terug naar konijnen

UVEÏTIS

Bij een uveïtis anterior zien we corneaal oedeem, corneale vascularisatie, hypopion en soms een typisch crème-kleurig of wit exudaat in de voorste oogkamer t.g.v. Pasteurella infectie. Ook iris vascularisatie, iris absesjes en episclerale stuwing zijn mogelijk. De kiem kan via sepsis vanuit een andere plaats in het lichaam naar het oog verspreid zijn. Ook een penetrerend trauma doorheen de cornea door een doorn of kattekrab is mogelijk.

Behandeling bestaat uit lokale toediening van een antibioticum en een anti-inflammatoir product. Systemisch wordt ook een antibioticum gegeven.