Lens

< Terug naar konijnen

LENS

Bij het konijn kan een spontane scheur in het voorste lenskapsel optreden met facoclastische uveïtis tot gevolg. Deze aandoening wordt veroorzaakt door Encephalitozoon cuniculi en de besmetting gebeurt waarschijnlijk in utero. Het komt vooral voor bij dieren jonger dan 2 jaar zonder voorafgaandelijk trauma. Een witte massa is zichtbaar vertrekkende aan het lenskapsel. Eerst wordt een behandeling gestart met fenbendazole in de mond. Soms is een enucleatie aangewezen.

Andere oorzaken van lenstroebeling zijn o.a. congenitaal cataract, secundair cataract na chronische uveïtis, bij diabetes of geassocieerd met een hyperplastisch primair vitreum.