Cherry eye konijnen

< Terug naar konijnen

CHERRY EYE

Hierbij puilt een klier uit van achter het derde ooglid. Het is de glandula palpebrae tertiae profunda: de diepe derde ooglidklier.

Ofwel wordt enkel een lokaal antibioticum toegediend ter bescherming tegen infecties, ofwel wordt de klier terug vastgehecht volgens de gemodificieerde methode van Moore.