Apparatuur

Onze apparatuur

Een uitgebreide apparatuur voor diagnose en behandeling.

DAP Kleidal beschikt over uitgebreide apparatuur die het mogelijk maakt om tot een correcte diagnose van de oogaandoening van uw huisdier te komen. Zowel toestellen voor het uitwendig als het inwendig oogonderzoek, alsook voor het testen van normaal functioneren van het oog zijn ter beschikking. Deze apparatuur geeft ons ook de mogelijkheid om de juiste behandeling te geven en de meest geschikte chirurgie uit te voeren.

Lees hieronder meer over de beschikbare toestellen in DAP Kleidal

ECHOGRAFIE-UBM

De Otiscan beschikt over 2 probes. Het eerste handvat (probe) dient om om A en B scans uit te voeren van het oog en van het retrobulbaire gebied (gebied achter het oog). De UBM probe (ultrasound biomicroscopy) wordt gebruikt om metingen te doen van de cornea en vooral van de filtratie-hoek in het oog. Dit is de hoek die betrokken kan zijn bij de ontwikkeling van glaucoom. Ook uveale cystes die zich achter de iris bevinden en nog niet zichtbaar zijn in de voorste oogkamer of bepaalde tumorale processen kunnen zo vastgesteld worden. Om het UBM onderzoek uit te voeren is een anesthesie vereist.

ELEKTRO-RETINOGRAFIE (ERG)

Deze test wordt uitgevoerd om na te gaan of het netvlies nog voldoende werkt, vooraleer over te gaan tot een lensextractie bij cataract. Ook slechter functioneren van het netvlies kan hiermee worden aangetoond.De patiënt wordt gesedeerd en de pupillen worden gedilateerd met tropicamide druppels. Er worden electroden geplaatst rond de oogleden en een contactlens op de oogbol zelf of een soort klemmetje op het slijmvlies van de oogbol. Het toestel zendt lichtflitsen uit naar het oog. Het resultaat wordt weergegeven in verschillende curves die op het computerscherm verschijnen. Onze praktijk beschikt over een gesofisticeerd ERG toestel waarbij het mogelijk is beide ogen simultaan te testen.

FUNDUS-CAMERA

Met deze speciale digitale camera kunnen we foto's nemen van de fundus, dit is het diepste deel van het oog zichtbaar doorheen een heldere pupilopening. Het is zeer nuttig om afwijkingen te documenteren en nadien het verder verloop van de aandoening aan de hand van foto’s op te volgen. Ook voor de eigenaars interessant om zo de vastgestelde netvliesafwijkingen te kunnen zien. Een beeld zegt vaak veel meer dan een uitgebreide uitleg. Door gebruik te maken van een ander opzetstuk op de camera kunnen ook de uitwendige delen van het oog alsook troebelingen in voorste oogkamer en lensafwijkingen gefotografeerd worden. Zeer interessant om de evolutie van oogafwijkingen te volgen.

LASER

De 810 nm Fox laser heeft een aantal toepassingen in de diergeneeskundige oogheelkunde omwille van zijn zeer grote nauwkeurigheid in het uitzenden van laser-energie. Dit toestel kan gebruikt worden voor het verwijderen van distichiën en ectopische ciliën. Ook grote of groot aantal iriscystes in het oog met kans op drukstijging of verminderd gezichtsvermogen kunnen hiermee behandeld worden. Nabehandeling na chirurgische wegname van bepaalde extra-oculaire tumoren alsook laser toepassing op iris melanoom is mogelijk. Ook niet al te grote netvliesloslatingen kunnen “gelaserd” worden.

PHACO-TOESTEL

Een phaco-emulsificatie toestel wordt gebruikt om een troebele lens (lens met cataract) te verwijderen. Meestal wordt de lens eerst in een viertal stukken gebroken die nadien verder in kleine stukjes getrild worden met een phaco-handvat waarvan de naald aan een frequentie van ongeveer 20000 trillingen per seconde beweegt. Deze kleine fragmenten worden dan opgezogen. Nadien worden nog de laatste deeltjes van de cortex van de lens met het irrigatie-aspiratie-handvat verwijderd en het resterende lenskapsel wordt “gepolisht”. Het grote voordeel van deze techniek is dat er maar 1 of 2 kleine openingen aan de rand van het hoornvlies nodig zijn om de lens te verwijderen en nadien een kunstlens in te brengen.

OPERATIE-MICROSCOOP

Bij micro-chirurgie geeft deze microscoop een zeer goede vergroting en voldoende sterke lichtbron. Deze microscoop wordt gebruikt bij cornea en intra-oculaire chirurgie. Met een voetpedaal kan de mate van vergroting en scherpstelling geregeld worden.

PUPILLOMETRIE

Met dit toestel wordt de PLR (pupillaire licht reflex) geregistreerd, gebruik makend van rode en blauwe lichtstimuli. De resultaten zijn verschillend afhankelijk van welk deel van het netvlies niet meer normaal functioneert. Zo zal er bij SARDS (sudden acquired retinal degeneration syndrome) nog wel een pupillaire reactie op blauw licht zijn maar niet meer op rood licht.